– Trang web www.chauduong.com.vn thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH Châu Dương. Khi truy cập tại website này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và hiểu các quy định và chính sách của www.chauduong.com.vn

– Không phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này

– Không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

– Không sử dụng thông tin của người khác để đặt hàng khi chưa có sự đồng ý của người đó.

– Thông tin về giá của sản phẩm (nếu có) trên trang web là giá tham khảo, khách hàng mua sỉ sẽ có giá rẻ hơn. Quý khách vui lòng liên hệ để biết giá cụ thể cho từng đơn hàng mua sỉ

– Phí vận chuyển sản phẩm là khác nhau đối với từng mặt hàng và các địa điểm khác nhau.