Trụ sở chính:

Địa chỉ: 2/1 Phương Mai, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Số điện thoại: (+84) 24 35764436 / 35765780

Email: chauduong@chauduong.com.vn

Chi nhánh:

Địa chỉ: 18 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84) 28 62736309 / 62711609 / 66812309

Email: chauduong@chauduong.com.vn

Liên hệ với chúng tôi