Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân

Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1. Phạm vi thu thập thông tin:

- chauduong.com.vn thu thập thông tin khách hàng qua form liên hệ. Các thông tin của khách hàng bao gồm: email, địa chỉ, điện thoại, tên khách hàng.

1.2. Mục đích thu thập thông tin: 

- Trả lời liên hệ, phản hồi của khách hàng qua email hoặc điện thoại;

- Tư vấn sản phẩm qua email hoặc qua điện thoại nếu khách hàng yêu cầu;

- Gửi email thông báo khuyến mãi hoặc khi có hàng mới nếu khách hàng yêu cầu.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

- Thông tin của khách hàng được lưu trữ trên hệ thống chauduong.com.vn cho đến khi khách hàng tự xóa bỏ hoặc yêu cầu chauduong.com.vn xóa bỏ.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

- chauduong.com.vn chỉ sử dụng thông tin của khách hàng để liên hệ với khách hàng trong quá trình tư vấn hàng hóa hoặc gửi email chương trình khuyến mãi nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Châu Dương

Địa chỉ: Số 1 ngõ 2 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 35764436 - 024 35765780

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Khách hàng có thể yêu cầu chauduong.com.vn xóa bỏ thông tin khỏi cơ sở dữ liệu.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

chauduong.com.vn cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cho mục đích tư vấn và liên hệ với khách hàng.

chauduong.com.vn không sử dụng thông tin của khách hàng cho mục đích chia sẻ, bán,hoặc cho thuê.